SNÁĎ JASNÉ PRAVIDLÁ

Cieľ hry a priebeh hry

Šúľaná sa hrá s 30 drevenými kolieskami, resp. pukmi (z angl. puck), resp. diskami (z lat. discus) na 2 metre dlhej a 40 centimetrov širokej doske. Na konci dosky sú 4 otvory, resp. sloty (z angl. slot), ktoré sú označené bodovým hodnotením (1 bod, 2 body, 3 body, 4 body). Spoza odhodovej dosky (a) hráč posiela (šúľa) jednotlivé kolieska po hracej ploche smerom k štyrom otvorom (b). Do týchto otvorov sa hráč snaží poslať (našúľať) čo najviac koliesok. Každá hra má 3 kolá. V prvom kole hráč šúľa 30 koliesok. Po prvom odohranom (odšúľanom) kole si hráč vezme k sebe všetky kolieska, ktoré sa mu nepodarilo zasunúť celým objemom do niektorého z otvorov. V druhom kole s nimi šúľa znova s rovnakým cieľom a po odšúľaní všetkých si opäť vezme k sebe tie, ktoré neprešli celým objemom do priehradky (c) za otvormi. Opäť šúľa v treťom kole a po jeho ukončení si spočíta body podľa označenia bodovej hodnoty otvorov. Ak hráč rozmiestni kolieska rovnomerne do všetkých 4 priehradok získa za ne dvojnásobok ich bodovej hodnoty. To znamená, že ak má na konci v každej priehradke 1 koliesko, získava 20 bodov = (1+2+3+4)×2. Ak má v každej priehradke 2 kolieska, získava 40 bodov, ak má v každej priehradke 3 kolieska, získava 60 bodov, atď… Zostávajúce kolieska sa počítajú za bodovú hodnotu, ktorou je daný otvor označený. Maximálny zisk je teda 148 bodov (t.j. 7 × 20 bodov + 2 × 4 body)Neobvyklé situácie

• Ak koliesko vojde do otvoru, odrazí sa a vráti na hraciu plochu, zostáva tam kde je a stáva sa súčasťou hry

• Ak koliesko vyskočí mimo hraciu plochu, odloží sa bokom a do hry sa vracia až v ďalšom kole

• Ak sa koliesko vráti po hracej ploche späť pred odhodovú lištu, odloží sa bokom a do hry sa vracia až v ďalšom kole

• Na kolieska na hracej ploche a v priestore za otvormi sa až do skončenia kola nesiaha. Po odšúľaní sa kolieska v priehradkách za otvormi uložia ku zadnej a bočnej stene do stĺpcov (po 4, potom po 3, potom po 2, potom po 1)

• Pokiaľ sa v priebehu šúľania jeden otvor naplní diskami, nemožno ho počas hry uvoľniť uložením do stĺpcov (až po skončení kola). Hráč by mal vo vlastnom záujme umiestňovať kolieska rovnomerne do všetkých otvorov.

• Pokiaľ koliesko prejde do priestoru za otvorom zhora (neprejde otvorom), ihneď sa odloží bokom a môže sa s ním hrať až v ďalšom kole

• Nepísané pravidlo hovorí, že kolieska sa neukladajú na odhodovú lištu. Ak ich tam však hráč má a počas hry mu nejaké spadne do priestoru hracej plochy, musí tam zostať a stáva sa súčasťou hry.

© 2017 • antonas • Všetky práva vyhradené